เกี่ยวกับเรา

ยาเสพติด เป็นเว็ปให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คิดอยากจะลอง หรือว่าลองไปแล้ว ถ้าอาจเข้ามาชมเว็บของเรา อาจทำให้ผู้นั้น เปลี่ยนความคิด และหันมาต่อต้านยาเสพติดช่วยกัน แทนที่ ที่จะลองด้วยตัวเอง และอาจทำให้ยาเสพติดนี้ ลดลงก็ได้